ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ครั้งที่15

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน  2555

สรุปการเรียนการสอน

          วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจกแท็ปเล็ทให้เด็กประถม1ว่าเห็นด้วยหรือไม่  โดยให้เขียนออกมาอย่างไรก็ได้ให้มันหน้าสนใจ ซึ่งที่อาจารย์ให้เขียนอย่างนี้ก็เพื่ออยากทราบในความคิดเห็นของแต่ละคนเป็นอย่างไร  และมีวิธีการนำเสนอเนื้อหาออกมาอย่างไร

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ครั้งที่14

วันศุกร์  ที่ 21 กันยายน 2555

สรุปการเรียนการสอน

             วันนี้อาจารย์ให้ส่งงานทุกชิ้น  และก็ตรวจดูบล็อกของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหน  และก็ให้นักศึกษาไปจัการบล็อกของตนเองให้เรียบร้อย  ในบล็อกควรมีอะไรมากกว่าสิ่งที่บันทึกไว้ 

ครั้งที่ 13

วัน ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555

สรุปการเรียนการสอน

       วันนี้อาจารย์ให้กลุ่มที่เหลือออกมาร้องเพลงและทำท่าทางประกอบตามเพลงที่กลุ่มของตนเองแต่ง  และหลังจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มออกเล่านิทานในแบบต่างๆให้เพื่อนฟังกัน  ซึ่งกลุ่มของดิฉันแต่งเพลงชื่อว่า ตาหูจมูก  มีเนื้อร้องดังนี้
       
                ดวงตาฉันอยู่ที่ไหน           รู้ไมช่วยบอกฉันที
               ดวงตาฉันอยู่ที่นี้               ดูให้ดีอยู่ที่นี้เอง
               ใบหูฉันอยู่ที่ไหน               รู้ไมช่วยบอกฉันที
               ใบหูฉันอยู่ที่นี้                   ดูให้ดีอยู่ที่นี้เอง
               จมูกฉันอยู่ที่ไหน               รู้ไมช่วยบอกฉันที
               จมูกฉันอยู่ที่นี้                   ดูให้ดีอยู่ที่นี้เอง  ( ซ้ำ)

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ครั้งที่12

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

สรุปการเรียนการสอน

      อาจารย์ให้นักศึกษาไปเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับอาเซียน  โดยกิจกรรมในวันนั้นวิทยากรให้นักศึกษาทำแบบทดสอบเกี่ยวกับอาเซียนมากน้อยแค่ไหน  หลังจากนั้นก็เฉลย  และก็เริ่มอมรมเกี่ยวกับอาเซียน  ซึ่งคำขวัญของประเทศอาเซียนก็คือหนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม  สัญลักษณ์อาเซียน คือต้นข้าวสีเหลือง10 ต้นมัดรวมกัน และประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกลำดับสุดท้ายคือ กัมพูชา

ครั้งที่ 11

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2555

สรุปการเรียนการสอน

         อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มออกมาสอนเพื่อนๆร้องเพลงที่กลุ่มของตนเองแต่งมา พร้อมทั้งทำท่าประกอบเพลงด้วย  โดยเวลาที่แต่ละกลุ่มออกมาให้มายืนอยู่หน้าห้อง แล้วก็สวัสดีพร้อมแนะนำสมาชิกในกลุ่ม  หลังจากนั้นก็ร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ  และก็สอนเพื่อนๆร้องเพลงของตนเอง หลังจากนี้ก็ให้ช่วยกันร้องเพลงและคนในกลุ่มก็ทำท่าประกอบเพลง จบแล้วให้ยกมือสวัสดี

ครั้งที่ 10

วันศุกร์  ที่ 24 สิงหาคม 2555

สรุปการเรียนการสอน
อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มคิดคำกลอนเลิกเหล้า  โดยแต่ละกลุ่มคิดได้ดังนี้

     ว  :  รักครอบครัว  รักชีวิต  คิดสักนิดก่อนดื่มเหล้า  นะจ๊ะ
     ส :  เลิกเหล้า  เลิกจน  เทิดไท้องค์ราชันย์
    พ  :  เหล้าทำลายสุขภาพจิต  ทำลายชีวิตของคนไทน
 ธ,ท  :  เลิกเถอะ  สุรามรพิษร้าย  อันตรายถึงชีวิต
     น  :  สุราคือชีวิต  เลิกเถิดก่อนชีวิตจะวอดวาย  เพื่อสายใยในครอบครัว
     ป  :  เลิกดืม  เลิกเหล้า  เลิกจน  รวยจริงๆนะพี่
     ย  :  พี่จ๋า  รักชีวิต  รักครอบครัว  อย่ามัวเมาสุรา  น้องขอร้อง
     ต  :  บุรุษสตรีชะนีข้ามเพศ  โปรดเลิกเหล้าเพื่อให้ทาน  เลิกพาลด้วยการเลิกดื่มเหล้า
      ร  :  เพื่อนเอ๋ย  เหล้าเบียคือยาพิษ  อย่าหลงผิดคิดอาจลอง
     ด  :  ถ้ารักน้องจริง  เลิกเหล้า  เลิกจน  เริ่มมีสติ  เพื่ออนาคตของเรา
     ม  :  คิดสักนิด  ดื่มเหล้า  เสียตังค์  เสัยสติ
     ช  :  พ่อจ๋า  สุราทำลายชีวิต  อย่าหลงผิดคิดดื่มสุรา  หนูจะพาพ่อดื่มนม
     ล  :  มาพวกเรามา  คว่ำแก้วเลิกเหล้า  ครอบครัวมีสุข  จริงๆนะ
     พ  :  โปรดหยุด  เหล้าทำลายสุขภาพจิต  ทำลายชีวิตของคนไทย
      ถ  :  อยากให้พี่เพิ่มอายุ  เพิ่มชีวิต  ด้วยการไม่ดื่มสุรา

จากที่อาจารย์ได้ให้แต่คำกลอนเลิกเหล้า  เราก็ต้องใช้หลักในการแต่งคำกลอน  นั้นก็คือ
  -  วิเคราะห์เนื้อหาของเหล้า
  -  จัดเรียงคำให้น่าสนใจ
  -  เพิ่มเติมให้คำมันชักจูงใจในการอ่านมากขึ้น


วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 9

วันเสาร์  ที่ 19  สิงหาคม  2555

สรุปการเรียนการสอน( เรียนชดเชย )

    -  วัตถุหลักของรักของหวัง
            เพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ทางภาษาพูด  ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้  เกิดความเชื่อมั่นในตนเองได้  โดยเราให้เด็กได้แปลงความรู้สึกออกมาเป็นคำพูด 
ตัวอย่าง ( ของรักของหวังของหนูคือกระเป๋าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ )
    - วัตถุหลักของการโฆษณา
            เพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ทางการพูด  โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวิเคราะห์  หากลวิธีในการโฆษณาให้คนเชื่อ  โดยให้เด็กดูจากทีวีก็ได้  แล้วก็ให้เด็กหาของมาโฆษณา  ซึ่งจะเป็นการฝึกวิเคราะห์  เชื่อมโยง  หาคุณสมบัติ
ตัวอย่าง (  ปากกาแท่งนี้ใช้คงทนถาวร  เขียนแล้วลื้นไม่ติดขัด  ใช้แล้วหมึกไม่ซึม สนใจสั่งซื้อได้ด่วนราคาพิเศษ  หมดแล้วหมดเลย  )   
    - วัตถุหลังของการประชาสัมพันธ์  
             เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาพูด  ที่เด็กจะต้องมีข้อมูลที่เป็นจริง  ซึ่งประกอบด้วย  วันที่  เวลา  สถานที่  ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กก็ได้  โดยฝึกให้เด็กเรียงลำดับว่ามีเหตุการณ์ว่ามีอะไร  ที่ไหน เมื่อไร  อย่างไร
ตังอย่าง  (  ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม  2555 เวลา 8:00 น. ขอเชิญพี่น้องชาวจันทรเกษมมารับน้ำดื่มฟรีได้ที่หน้าตึกคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ) 
    - วัตถุหลักในการเล่าข่าว
             เพื่อเด็กจะได้มีประสบการณ์ในการพูด  โดยให้เด็กเล่าข่าวที่เขาได้พบเจอมาก็ได้  โดยให้เด็กได้เรียงลำดับโดยมีการอ้างอิง  ซึ่งเป็นเรื่องจริงหรือของคนอื่นก็ได้
ตัวอย่าง  (  วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  หน้า1 มีคนตบตีกันที่ห้างแห่งหนึ่ง  เรื่องแย้งคนรักกัน  )
     - วัตถุหลักของการเล่าเรื่องของตน
             เพื่อให้เด็กได้มีการใช้ภาษาพูด  โดยเล่าเรื่องราวในชีวิตของเด็กก็ได้  ก็จะเป็นการฝึกทบทวนเหตุการณ์  แล้วก็เรียงลำดับ  และแปลงเหตุการณ์ออกมาเป็นคำพูด
ตังอย่าง  (  วันนี้เราเจอผู้ชายคนหนึ่ง  มาของเราเป็นเพื่อนด้วย  เธอว่าเราควรจะรับเข้าไม )

 ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นของรักของหวัง  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  การเล่าข่าว  การเล่าเรื่องราวของตน  เราสามารถนำมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กก็ได้  โดยการแบ่งออกไปตามวันต่าง  อาจจะให้เด็กเล่าในตอนเช้าก็ได้ เช่น  วันจันทร์เล่าของรักของหวัง  วันอังคารเล่าการโฆษณา  วันพุธให้ประชาสัมพันธ์  วันพฤหัสเล่าข่าว  และวันศุกร์เล่าเรื่องราวของตน

อาจารย์ให้หาวีดีโออะไรก็ได้  ดิฉันก็เลือกวีดีโอการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม

               http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=519#


วีดีโอนี้ได้บอกอะไร
    -  นิทานเป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานโดยในขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นคุณครูจะนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม วิธีนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้เหมือนอยู่ในโลกนิทานตลอดทั้งวัน

วีดีโอนี้สามารถนำมาประยุคใช้ได้
   - ในการเล่านิทานแต่ละเรื่องควรให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากๆ  โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  และสามารถทำนิทานที่เด็กเลือกนำมาจัดบูรณาการต่างๆได้